WHAT WE provide

RockofNewport 30

Cynhyrchu Fideo

From pre-production, scripting, idea development, all the way through to delivery, we create videos for charities, not for profit, small businesses as well as for broadcast.

editing cymraeg english

O gyn-gynhyrchu, sgriptio, datblygu syniadau, yr holl ffordd drwodd i gyflwyno, rydym yn creu fideos ar gyfer elusennau, sefydliadau nid-er-elw, busnesau bach yn ogystal ag ar gyfer darlledu.

Ffilm saethiad blaenorol, ail-olygiadau, ffilm a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr.
Os oes gennych unrhyw beth sydd angen ei olygu, gallwn ei olygu i chi.

RockofNewport 49

Crew

Os oes angen gweithredwr camera/cynhyrchydd/golygydd arnoch ar gyfer cynhyrchiad, gellir llogi ein haelodau tîm profiadol i wneud y gwaith.

Nid oes unrhyw waith yn rhy fach i ni ymgymryd â hi, cysylltwch â ni

Cymraeg logo orange on white background

Welsh language video editing, captioning, and subtitling

Do you require a video editor to edit your social videos, documentaries, or corporate videos in Welsh? Our team is dedicated to making videos as accessible as possible, with all members being proficient in Welsh. We offer Welsh subtitling, captioning, and complete project editing services in Welsh. If you require any of these Welsh language services, please don’t hesitate to contact us!

sony fs7 brecon beacons e1614097938944
Camera operator using the Sony-FS7 camcorder