WHAT WE provide

RockofNewport 30

Cynhyrchu Fideo

From pre-production, scripting, idea development, all the way through to delivery, we create videos for charities, not for profit, small businesses as well as for broadcast.

editing cymraeg english

O gyn-gynhyrchu, sgriptio, datblygu syniadau, yr holl ffordd drwodd i gyflwyno, rydym yn creu fideos ar gyfer elusennau, sefydliadau nid-er-elw, busnesau bach yn ogystal ag ar gyfer darlledu.

Ffilm saethiad blaenorol, ail-olygiadau, ffilm a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr.
Os oes gennych unrhyw beth sydd angen ei olygu, gallwn ei olygu i chi.

RockofNewport 49

Crew

Os oes angen gweithredwr camera/cynhyrchydd/golygydd arnoch ar gyfer cynhyrchiad, gellir llogi ein haelodau tîm profiadol i wneud y gwaith.

Nid oes unrhyw waith yn rhy fach i ni ymgymryd â hi, cysylltwch â ni

sony fs7 brecon beacons e1614097938944
Camera operator using the Sony-FS7 camcorder