Pwy ydym ni?

Mae Clear The Fog yn gwmni cynhyrchu fideo dwyieithog a sefydlwyd yn 2017, sydd wedi’i leoli ar hyn o bryd yng Nghanolfan Gelf Chapter yng Nghaerdydd.

Cyfarwyddwr Joe Kelly dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant a chyn sefydlu Clear The Fog roedd yn Arweinydd Creadigol i’r elusen ieuenctid Fixers, gan reoli allbwn creadigol tîm o 15 o gynhyrchwyr ledled y DU.

Yn flaenorol, mae Joe hefyd wedi gweithio yn y diwydiant teledu fel ymchwilydd, cynorthwyydd lleoliad, a dechreuodd mewn ffilmiau nodwedd gan weithio mewn adrannau sain ac fel cynorthwyydd lleoliad. Os ydych chi erioed wedi gweld Ident y BBC o Farcutiaid yn troelli uwchben twyni tywod yn y Canolbarth, dyma oedd un o'i swyddi cyntaf ym myd teledu!

Yn gweithio yn Fixers, cyfarfu Joe â Megan Jenkins, sydd hefyd yn siaradwr Cymraeg ac yn Gynhyrchydd Creadigol a oedd hefyd yn angerddol dros weithio gyda sefydliadau trydydd sector ar brosiectau fideo. Mae Megan, a ddechreuodd weithio yn y diwydiant drwy’r cynllun ‘It’s My Shout’, â phrofiad o olygu i’r BBC a bu’n gweithio ar ei liwt ei hun am nifer o flynyddoedd gyda Clear The Fog cyn ymuno fel aelod parhaol o staff yn 2022.

Ers ffurfio Clear The Fog, rydym wedi gweithio ar gannoedd o brosiectau, y mae rhai ohonynt wedi'u rhestru isod yn yr adran gredydau yn ogystal â'u hamlygu ar ein tudalen gartref.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau eich prosiect eich hun, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

RockofNewport 13

Llun gan: Kevin Pick, ar gynhyrchiad Rock of Newport, Cyfarwyddwr: Nathan Jennings

office

Joe Kelly

Cyfarwyddwr
Photograph of producer / editor Megan Jenkins

Megan Jenkins

Cynhyrchydd / Golygydd
20190820 104908 scaled

MWY O PROSIECTAU NI: 

‘Mind Cymru Stand For Me 2021’ [Cowshed / Mind Cymru]
‘National Trust Cerebral Palsy tree planting’ [National Trust]
‘Meet the Ffolio Filmakers’ [Ffilm Cymru]

PROSIECTAU YN Y GORFFENNOL

‘National Trust Beach Clean‘ [National Trust]
‘Rhosili is changing’ [National Trust]
‘Professional Teaching Awards 2018 [Cowshed / Welsh Government]
‘Whatever moves you’ [Cowshed / Sport Relief]
‘Aberystwyth Cycle Festival 2019’ [Red Squirrel Marketing]
‘Bar 44 Rioja Festival’ [Bar 44]
‘Mudiad Meithrin Awards’ [DFE Videography / Mudiad Meithrin]
‘Maintaining the Brecon Beacons landscape’ [National Trust]
‘Rock of Newport’ [Nathan Jennings / Mayfield Place Productions]
‘Education in Wales is changing’ [Cowshed / Welsh Government]
‘Active Inclusion Fund’ [ Welsh Council for Voluntary Action’ 

'Clear The Fog' crew filming at Grange Pavilion, Grangetown Cardiff.

Photo Credit Jon Berg